Proizvodni program



Plinotehnika d.o.o.

Adresa proizvodnog pogona
Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
U krugu Đure Đakovića

Adresa sjedišta firme:
Augustina Jarića 49A,
35000 Slavonski Brod

Tel/Fax: 035/250-730
Mobitel: 098/340-808

Plinotehnika na jubilarnom 10. Mediteranskom sajamu zdrave prehrane

U Dubrovniku je ove godine održan jubilarni 10. Mediteranski sajam zdrave prehrane na kojem je svoje proizvode predstavila i Plinotehnika. S ponosom Vam predstaljamo kotlovinu promjera većeg od 2 metra koju smo izradili za potrebe sajma. Dio atmosfere sa sajma kao i naše proizvode predstaviti ćemo Vam u nekoliko fotografija.