Proizvodni programPlinotehnika d.o.o.

Adresa proizvodnog pogona
Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
U krugu Đure Đakovića

Adresa sjedišta firme:
Augustina Jarića 49A,
35000 Slavonski Brod

Tel/Fax: 035/250-730
Mobitel: 098/340-808

Potpora - COVID 19 zajam

Obavijest o dodijeljenoj državnoj potpori u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji bolesti covida-19, temeljem odobrenog zajma broj 78/24806
Prema nalogu Poduzetnika/Korisnika državne potpore: PLINOTEHNIKA d. o. o. za proizvodnju plinskih uredaja i ugostiteljske opreme, HAMAG-BICRO je dana 02.03.2021. godine odobrio zajam broj 78/24806 u okviru Programa COVID-19 zajam za obrtna sredstva, u ukupnom iznosu od 230.000,00 HRK (slovima: dvjestotridesettisućakuna).

DOKUMENTI

Obavijest o dodijeljenoj potpori_PLINOTEHNIKA.pdf