Proizvodni programPlinotehnika d.o.o.

Adresa proizvodnog pogona
Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
U krugu Đure Đakovića

Adresa sjedišta firme:
Augustina Jarića 49A,
35000 Slavonski Brod

Tel/Fax: 035/250-730
Mobitel: 098/340-808

PLINSKI APARAT ZA PALAČINKE

PLINSKI APARAT ZA PALAČINKE

GABARIT: 850x480x300 (mm)
TLAK: 30 mbar
POTROŠNJA: 0,80 kg/h