Proizvodni programPlinotehnika d.o.o.

Adresa proizvodnog pogona
Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
U krugu Đure Đakovića

Adresa sjedišta firme:
Augustina Jarića 49A,
35000 Slavonski Brod

Tel/Fax: 035/250-730
Mobitel: 098/340-808

Radni stolovi

- radni stolovi inox otvoreni (noge sa donjom policom)
- radni stolovi inox zatv.klizna vrata
- radni stolovi za mesopreradu sa pvc plohom
- radni stolovi za sječenje mesa(panj za meso)

Radni stol zatvoreni
Radni stol zatvoreni
Otvoreni i zatvoreni radni stolovi
Otvoreni i zatvoreni radni stolovi
RADNA STOL
RADNA STOL