Proizvodni programPlinotehnika d.o.o.

Adresa proizvodnog pogona
Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
U krugu Đure Đakovića

Adresa sjedišta firme:
Augustina Jarića 49A,
35000 Slavonski Brod

Tel/Fax: 035/250-730
Mobitel: 098/340-808

Izjava o privatnosti

 

Ova pravila odreduju i reguliraju kako vlasnik internet stranice plinotehnika.hr koristi te štiti sve informacije koje korisnici i posjetitelji istome dostavljaju kada koriste internet stranicu.

Poštujemo privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Svi podaci prikupljeni sa ove web stranice nisu dostupni trecoj strani, osim u slucaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na odredenu fizicku osobu ili fizicku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrduje identitet (primjerice ime i prezime, osobni identifikacijski broj, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlacenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi nacin ucinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logickih, matematickih i drugih operacija s tim podacima.

Osobne podatke prikupljamo radi:
- što ucinkovitijeg odgovora na Vaš upit i obradu Vaših zahtjeva
- osiguranja pružanja tražene usluge
- promocije naših usluga
- naše statisticke obrade podataka
- mogucnosti slanja newslettera, promidžbenih materijala, ponuda i kontaktiranja
- u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.


Vlasnik ove internet stranice osobne podatke za prethodno navedene svrhe obraduje na osnovi legitimnog interesa. Legitiman interes postoji kada se koriste podatci korisnika i posjetitelja ove internet stranice u svrhu marketinških aktivnosti, kontaktiranja u komercijalne svrhe ili u cilju poboljšanja vlastitih usluga, distribucije na adrese korisnika informativnih i komercijalnih poruka u elektronickom ili pisanom obliku.

Prikupljamo sljedece podatke koje nam stavljate na raspolaganje:
- ime i prezime
- telefon/mobitel
- e-mail.


Objavljivanje informacija
Osobni podaci

Podatke koje pošaljete možemo otkriti:
- U svrhu ispunjavanja dogovorene transakcije s Vama ili provodenja tijeka našeg poslovanja (npr. zaposlenicima naše tvrtke ili imenovanim davateljima usluga, npr. davateljima softverskih usluga)
- U slucaju da nadležna tijela za provodenje zakona ili zakonski zastupnici to zahtijevaju od nas za provodenje upravnih i kaznenih postupaka, a propisano zakonom i propisima
- Stjecateljima ili mogucim stjecateljima našeg poslovanja ili nekog kljucnog dijela našeg poslovanja


Zadržavamo pravo prenositi podatke (ukljucujuci i Vaše osobne podatke) trecoj strani u slucaju prodaje, pripajanja, likvidacije ili prijenosa sve ili gotovo sve imovine naše tvrtke pod uvjetom da se treca strana slaže pridržavati uvjeta iz naše izjave o zaštiti privatnosti i pod uvjetom da treca osoba koristi Vaše osobne podatke samo u svrhe koje ste nam to dostavili. Bit cete obaviješteni u slucaju takvog prijenosa i imat cete priliku odjaviti se.


Ako bilo kojem osobnom podatku kojeg imamo o Vama nije moguce pristupiti putem naše internetske stranice/aplikacije, možete nam besplatno poslati svoj zahtjev. U slucaju bilo kojeg Vašeg zahtjeva u pogledu ove Izjave o privatnosti, te u svrhu korištenja bilo kojeg od vaših prava, ili ako imate prigovor, molimo kontaktirajte nas putem našeg Službenika za zaštitu podataka: info@plinotehnika.hr

Takoder možete kontaktirati tijelo nadležno za zaštitu podataka: Agenciju za zaštituosobnih podataka, Marticeva ulica 14, HR-10000 Zagreb, email: azop@azop.hr.

Ako želite prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa, a nije Vam izravno dostupna niti jedna metoda prigovaranja, molimo kontaktirajte nas putem adrese: info@plinotehnika.hr


Neosobni podaci
Možemo ustupiti neosobne podatke trecim stranama, gdje se te informacije kombiniraju sa slicnim informacijama drugih korisnika naše web stranice. Na primjer, možemo obavijestiti trece strane o broju jedinstvenih korisnika koji posjecuju naš web oglasnik, demografsku podjelu korisnika naših web stranica ili aktivnosti koje posjetitelji naše web stranice imaju na našoj web stranici. Trece strane kojima možemo pružiti te informacije mogu ukljucivati potencijalne ili stvarne oglašivace, pružatelje usluga oglašavanja (ukljucujuci usluge pracenja web stranica), komercijalne partnere, sponzore, licence, istraživace i ostale slicne strane.


Brisanje podataka
Sukladno važecim propisima o zaštiti osobnih podataka i Opce uredbe o zaštiti osobnih podataka, na Vaš zahtjev omogucit ce Vam se pristup, ogranicenje obrade, prijenos, ispravak i brisanje osobnih podataka.
Ako želite ostvariti ta prava, javite nam se putem ove email adrese: info@plinotehnika.hr
Ako postavite jedan od takvih zahtjeva, uložit cemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i sprijecimo neautoriziranu obradu osobnih podataka


Pravo na zaborav - Kako možete kontrolirati osobne podatke koje ste nam dali

Želimo da imate kontrolu nad našim korištenjem vaših osobnih podataka tzv. pravo na zaborav.

Kontrolu možete vršiti na sljedece nacine:
- možete nas zatražiti kopiju osobnih podataka koje imamo o vama;
- možete nas obavijestiti o bilo kakvim promjenama vaših osobnih podataka, ili zatražiti da ispravimo bilo kakav osobni podatak koji imamo o vama
- možete nas zatražiti da izbrišemo osobne podatke koje imamo o vama, ili blokiramo ili ogranicimo obradu osobnih podataka koje imamo o vama, ili prigovoriti odredenim nacinima na koje koristimo vaše osobne podatke; i
- možete zatražiti da osobne podatke koje ste nam dali pošaljemo trecoj osobi.

Osobne podatke koristimo iskljucivo na temelju vaše privole. Iste obradujemo na osnovi legitimnog interesa ili javnog interesa. Vi ste ovlašteni povuci navedenu privolu u svako doba i imate pravo prigovoriti korištenju Vaših osobnih podataka u skladu s odredbama zakona koji reguliraju korištenje osobne podatke.

Mi necemo provjeravati tocnost danih podataka i tu se oslanjamo na Vas da cete osigurati da su Vaši osobni podaci potpuni, tocni i ažurni. Možete nas bez odgadanja kontaktirati kako biste nas obavijestili o svim promjenama ili netocnostima u vezi Vaših osobnih podataka.


Zadržavanje Vaših podataka

Plinotehnika d.o.o. ce zadržati Vaše osobne podatke u minimalno vremenu potrebnom za uspješno izvršenje navedene svrhe za prikupljanje tih podataka. Osobni podaci biti ce duže zadržani samo ako je to zakonski potrebno ili ako je to potrebno u svrhu provodenja pravnog postupka u tijeku ili vjerojatnog buduceg pravnog postupka ili ako to može pomoci u sprecavanju prijevare.
Ako želite prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa, a nije Vam izravno dostupna niti jedna metoda prigovaranja, molimo kontaktirajte nas putem adrese info@plinotehnika.hr