Proizvodni programPlinotehnika d.o.o.

Adresa proizvodnog pogona
Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
U krugu Đure Đakovića

Adresa sjedišta firme:
Augustina Jarića 49A,
35000 Slavonski Brod

Tel/Fax: 035/250-730
Mobitel: 098/340-808

Sudoperi

- sudoperi ugostiteljski ,jednokoritni dvokoritni i trokoritni , sa ili bez ocijednih ploha,otvoreni ili sa kliznim vratima

Ugostiteljski sudoper zatvoreni
Ugostiteljski sudoper zatvoreni
Ugostiteljski sudoper otvoreni
Ugostiteljski sudoper otvoreni
Sudoperi
Sudoperi