Proizvodni programPlinotehnika d.o.o.

Adresa proizvodnog pogona
Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
U krugu Đure Đakovića

Adresa sjedišta firme:
Augustina Jarića 49A,
35000 Slavonski Brod

Tel/Fax: 035/250-730
Mobitel: 098/340-808

Infracrveni ražnjevi za piliće

- plinski infracrveni ražnjevi za pečenje pilića, kapaciteta od 10÷75 kom,inox izvedba, sa vatrostalnim staklima.

RAŽANJ ZA PILIĆE
RAŽANJ ZA PILIĆE
INFRA PLINSKA PEĆ ZA PEČENJE PILIĆ
INFRA PLINSKA PEĆ ZA PEČENJE PILIĆ