Proizvodni programPlinotehnika d.o.o.

Adresa proizvodnog pogona
Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
U krugu Đure Đakovića

Adresa sjedišta firme:
Augustina Jarića 49A,
35000 Slavonski Brod

Tel/Fax: 035/250-730
Mobitel: 098/340-808

Aparati za palačinke

- plinski aparat za palačinke sa ,sa jednom ili dvije ploče promjera 400mm.

PLINSKI APARAT ZA PALAČINKE
PLINSKI APARAT ZA PALAČINKE