Proizvodni programPlinotehnika d.o.o.

Adresa proizvodnog pogona
Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
U krugu Đure Đakovića

Adresa sjedišta firme:
Augustina Jarića 49A,
35000 Slavonski Brod

Tel/Fax: 035/250-730
Mobitel: 098/340-808

Ražnjevi za janjce

- ražanj na vulkansku lavu kapacit. 3 kom.
- ražanj na kruto gorivo (drvo,briket)kapacit. 3 kom.

RAŽANJ ZA JANJCE
RAŽANJ ZA JANJCE