Proizvodni programPlinotehnika d.o.o.

Adresa proizvodnog pogona
Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
U krugu Đure Đakovića

Adresa sjedišta firme:
Augustina Jarića 49A,
35000 Slavonski Brod

Tel/Fax: 035/250-730
Mobitel: 098/340-808

Friteze

- plinske friteze jednodjelne , 6 lit,8lit,12lit,16lit
- plinske friteze dvodjelne , 2x6 lit.,2x8lit, 2x12lit.2x16lit
- plinske friteze za krafne
- električne friteze,jednodjelne i dvodjelne

Plinska Friteza PF-8+8 (2 x 8 litara)
Plinska Friteza PF-8+8 (2 x 8 litara)
Plinska Friteza PF-8 (2x8 litara)
Plinska Friteza PF-8 (2x8 litara)
Plinske Friteze
Plinske Friteze
PLINSKA FRITEZA DVODJELNA
PLINSKA FRITEZA DVODJELNA
PLINSKA FRITEZA DVODJEL. SA DVA KUH.
PLINSKA FRITEZA DVODJEL. SA DVA KUH.
PLINSKA TRODJELNA FRITEZA
PLINSKA TRODJELNA FRITEZA
PLINSKA DVODJELNA FRITEZA
PLINSKA DVODJELNA FRITEZA
PLINSKA JEDNODJELNA FRITEZA
PLINSKA JEDNODJELNA FRITEZA
PLINSKA FRITEZA
PLINSKA FRITEZA