Proizvodni programPlinotehnika d.o.o.

Adresa proizvodnog pogona
Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
U krugu Đure Đakovića

Adresa sjedišta firme:
Augustina Jarića 49A,
35000 Slavonski Brod

Tel/Fax: 035/250-730
Mobitel: 098/340-808

Viseći ormari

- viseći ormarići otvoreni
- viseći ormarići zatvoreni sa kliznom vratima
- viseći ormarići posebna izvedba

Viseći Ormarići
Viseći Ormarići
Viseći ormarići
Viseći ormarići