Proizvodni programPlinotehnika d.o.o.

Adresa proizvodnog pogona
Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
U krugu Đure Đakovića

Adresa sjedišta firme:
Augustina Jarića 49A,
35000 Slavonski Brod

Tel/Fax: 035/250-730
Mobitel: 098/340-808

Kotlovina

- plinske kotlovine sa tanjurima Φ600mm, Φ700mm , Φ1000mm

Pl. Mega - Tave - Kotlovina
Pl. Mega - Tave - Kotlovina
Plinske Kotlovine
Plinske Kotlovine
KOTLOVINA
KOTLOVINA
PLINSKA KOTLOVINA
PLINSKA KOTLOVINA