Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt "Potvrdom kvalitete do bolje tržišne pozicije" usmjeren je na povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti tvrtke PLINOTEHNIKA d.o.o. certifikacijom specijalizirane opreme za ugostiteljstvo. Projektom je predviđeno certificiranje 8 proizvoda, aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanja projektom ukupne vrijednosti 215.160,00 kuna uz povećanje prihoda od prodaje 72,76% i izvoza više od 936,03% u odnosu na baznu 2016. godinu.

O PROJEKTU:
Projekt "Potvrdom kvalitete do bolje tržišne pozicije" usmjeren je na povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti tvrtke PLINOTEHNIKA d.o.o. certifikacijom specijalizirane opreme za ugostiteljstvo. Projektom je predviđeno certificiranje 8 proizvoda, aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanja projektom ukupne vrijednosti 215.160,00 kuna uz povećanje prihoda od prodaje 72,76% i izvoza više od 936,03% u odnosu na baznu 2016. godinu. . Ishodovanjem CE oznake Prijavitelj će potvrditi kvalitetu, sigurnost i pouzdanost proizvoda te osigurati preduvjete za ostvarenje planiranih pokazatelja.SVRHA PROJEKTA
Povećati konkurentnost i učinkovitost poduzeća PLINOTEHNIKA d.o.o. ishodovanjem CE oznake za 8 specijaliziranih proizvoda za ugostiteljstvo.

VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta: 215.160,00 kn
EU sufinanciranje projekta: 146.308,80 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
od 15.05.2018. do 15.05.2019. godine

OPĆI CILJ PROJEKTA
Povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti tvrtke PLINOTEHNIKA d.o.o. uvođenjem CE oznake za 8 specijaliziranih proizvoda za ugostiteljstvo.AKTIVNOSTI PROJEKTA: 1. Ishodovanje CE oznake za 8 specijaliziranih proizvoda za ugostiteljstvo
1.1. Troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela
1.2. Ispitivanje specijaliziranih uređaja za ugostiteljstvo
1.3. Izrada certifikata prema zahtjevima direktive za sigurnost plinskih aparata i inicijalni pregled proizvodnje

PM. Promidžba i vidljivost projekta
1. Letci o projektu

https://strukturnifondovi.hr/ https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/